Yaklaşımlarımız

  • •     Psikodinamik Yaklaşım,
  • •     Kısa Süreli Dinamik Yaklaşım,
  • •     Varoluşçu Yaklaşım,
  • •     Bütüncül Yaklaşım,
  • •     Kültüre Duyarlı Yaklaşım,  
  • •     Destekleyici, Tamamlayıcı ve Koruyucu Yaklaşımlar,
  • •     Bilişssel-Davranışçı Yaklaşım,
  • •     Duygu Odaklı ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlar,
  • •     EMDR,
  • •     Farkındalık Temelli Yaklaşım.