Psikolojik Test ve Uygulamaları

  • • WISC-IV Zeka Testi,
  • • MOXO Dikkat Testi,
  • • Kişilik Değerlendirme Ölçekleri (MMPI,RORCHACH),
  • • Nörolojik Değerlendirme Ölçekleri,
  • • Çocuklar İçin Gelişim Değerlendirme Ölçekleri,
  • • Okul Olgunluğu Değerlendirme Ölçeği,
  • • Başarısızlık Nedenleri Değerlendirme Ölçeği,
  • • Ergenlik Dönemi Değerlendirme Ölçekleri,
  • • Aile İletişim Ölçeği