Kurumsal Danışmanlık

  • • Çalışanlara Yönelik Psikososyal Destek Programları,
  • • Çalışan Bağlılığı Araştırmaları,
  • • Kurum Kültürü Araştırmaları,
  • • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları,
  • • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri,
  • • Organizasyon Geliştirme Faaliyetleri,
  • • Arama Konferansı ve Odak Grup Çalışmaları,
  • • Avrupa Birliği (AB) Hibe Destek Programları Kapsamında Proje Geliştirme ve Yazma