Dr. Nazlı AYTUĞ GÜN

Dr. Nazlı AYTUĞ GÜN

Kurumsal Gelişim Uzmanı

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Lisans sonrası eğitimine Georgetown Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ile devam etmiş, ardından George Mason Üniversitesi Kamu Politikaları Okulu’nda Organizasyon Geliştirme alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 2002-2005 yılları arasında ABD’de bulunduğu süre içinde Türk-Amerikan Konseyi, CoalitionforSmarterGrowth ve SmithsonianInstitution’da danışmanlık ve organizasyon projelerinde çalışmıştır.

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini “STK İşbirliği Ağlarının Etkililik Açısından İncelenmesi: Türkiye'deki İş Dünyası Federasyonları Üzerine Bir Araştırma” isimli tez çalışmasıyla tamamlamış ve 2015 yılında doktor ünvanını almıştır. Doktora tezi, Türkiye’de STK işbirlikleriyle ilgili ağ teorisi ve sosyal ağ analizine dayalı yapılan ilk alan araştırmalarındandır. 15 yıllık profesyonel çalışma yaşamına ARGE Danışmanlık’ta başlamış, sonrasında Aviva Hayat ve Emeklilik ve Prometheus Danışmanlık’ta insan kaynakları ve organizasyon geliştirmeyle ilgili farklı pozisyonlarda çalışmıştır.

2009-2016 yılları arasında lisans ve yüksek lisans programlarında Kurumsal Yönetim, Organizasyon Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Ağ Analizi derslerini vermiş, bu alanlarda çeşitli proje ve yüksek lisans tezleri yönetmiştir. Sürdürülebilirlik alanında 2015 yılında AB Erasmus+KA2 Programı kapsamında yürütülmüş “Eğitimde ve Araştırmada Sosyal ve Çevresel Yönetim Muhasebesi Konusunda Farkındalığın Arttırılması” isimli projede araştırmacı ve eğitmen olarak görev yapmıştır. 2019 yılındaAB Başkanlığı Sivil Toplum Destek Programı-II kapsamında fonlanan “Yenilikçi Yönetimle Sürdürülebilirliğin Sağlanması” isimli projede Teknik Uzman (Proje Yönetim ve Sürdürülebilirlik) olarak çalışmıştır. Genesis Danışmanlık’ta Kurumsal Gelişim Uzmanı olarak görev yapan Aytuğ Gün çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir